Tag: thupten

बौद्ध धर्म अनुसार छोरा, छोरी र बुहारीमा कस्तो गुण हुनुपर्छ? khenpo thupten yeshe

बौद्ध धर्म अनुसार छोरा, छोरी र बुहारीमा कस्तो गुण हुनुपर्छ? khenpo thupten yeshe

बौद्ध धर्म अनुसार छोरा, छोरी र बुहारीमा कस्तो गुण हुनुपर्छ? khenpo thupten yeshe बौद्ध धर्म, दर्शन र संस्कृतिको प्रवर्द्धन ...