Tag: Chod

श्रद्धेय धर्म गुरु स्व. खेन् रेन्पोछे कमल मोक्तानज्यू को नाममा ।। Khandro Gyedgyang Chod Puja

श्रद्धेय धर्म गुरु स्व. खेन् रेन्पोछे कमल मोक्तानज्यू को नाममा ।। Khandro Gyedgyang Chod Puja

वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको बौद्ध अध्ययन विभागबाट बौद्ध दर्शनमा आचार्य उपाधि हासिल गर्नु भएका तामाङ समुदायका ... source